Просмотры: 3993 Мысли: 12

Дунёи фонӣ

Издатель: Давлатхоҷаи Мирзохоҷа
Читатель: Овозхон
Часть: Выборка
Страниц: 7
Дата: 04/10/2023
Бесплатно
Скачано: 380
Android
Windows

Описание:

(Связано)

Дунёи фонӣ ва уқбои боқӣ
Шайх Давлатхоҷаи Раштӣ

Ҳамагӣ 5 қисм барнома аст:
қисми 1 саҳ. -1 - 60
қисми 2 саҳ. 61 - 108
қисми 3 саҳ. 109 - 166
қисми 4 саҳ. 167 - 231
қисми 5 саҳ. 232 - 288

МУНДАРИҶА :
саҳ. 9 : Пешгуфтори муаллиф
саҳ. 10 : Шаммае аз таърихи китоб
саҳ. 13 : Оғози китоб ва марҳилаҳо
саҳ. 14 : Марҳилаи аввал. Сулби падар ва раҳми модар.
саҳ. 15 : Фасли аввал – эҳтиёт дар нутфа
саҳ. 16 : Фасли дуюм Васиятномаи ҳазрати Пайғамбар алайҳис-салом мар ҳазрати Алиро
саҳ. 20 : Марҳилаи дуюм. Аз рўзи таваллуд то ба вақти балоғат.
саҳ. 21 : Фасли аввал – Масси шайтон
саҳ. 22 : Фасли дуюм – Тарбияи фарзанд
саҳ. 27 : Марҳилаи сеюм. Аз вақти балоғат то ба вақти заъф ва пирӣ
саҳ. 30 : Фасли аввал дар баёни булуғ ва худошиносӣ
саҳ. 35 : Фасли сеюм дар баёни намоз
саҳ. 40 : Фасли чаҳорум дар баёни закот
саҳ. 41 : Фасли панҷум дар баёни рўзаи моҳи шарифи рамазон
саҳ. 45 : Фасли шашум дар баёни лайлату-л-қадр
саҳ. 50 : Фасли ҳаштум дар баёни ҳаҷ кардан
саҳ. 53 : Фасли нухум дар баёни никоҳ кардан
саҳ. 59 : Ҳуқуқи зан бар шавҳар.
саҳ. 61 : Фасли даҳум дар баёни эҳтиром кардани падару модар
саҳ. 67 : Фасли ёздаҳум дар баёни ҳаққи ҳамсоя
саҳ. 69 : Фасли дувоздаҳум дар баёни уқубати ғайбат кардан
саҳ. 70 : Фасли сездаҳум дар баёни уқубати арақ хурдан
саҳ. 71 : Фасли чаҳордаҳум дар баёни уқубати зино кардан
саҳ. 72 : Фасли ҳабдаҳум дар баёни қасами бардурўғ хурдан
саҳ. 73 : Фасли нуздаҳум дар баёни иҷбу кибру риё
саҳ. 74 : Фасли бистум дар баёни бухлу ҳасад
саҳ. 76 : Фасли бисту якум дар баёни қаҳру ғазаб ва бисёр хурдан
саҳ. 77 : Фасли бисту дуюм дар баёни тавба ва надомат бар гуноҳ
саҳ. 84 : Фасли бисту сеюм дар баёни сабр кардан бар бало
саҳ. 85 : Фасли бисту чаҳорум дар баёни шукр кардан бар неъматҳо
саҳ. 87 : Фасли бисту панҷум дар баёни ризо ба қазо додан
саҳ. 88 : Фасли бисту шашум дар баёни эътидоли хавфу раҷо
саҳ. 92 : Фасли бисту ҳафтум дар баёни таваккал ба Худо кардан
саҳ. 93 : Фасли бисту ҳаштум дар баёни силаи раҳм бо ақрабо
саҳ. 94 : Фасли бисту нуҳум дар баёни ихлос
саҳ. 96 : Фасли сивум дар баёни хислати нек
саҳ. 99 : Фасли сиву якум дар баёни муҳаббати Аллоҳ таъоло
саҳ. 100 : Фасли сиву дуюм дар баёни салом додан
саҳ. 102 : Фасли сиву сеюм дар баёни дўст доштани меҳмон
саҳ. 103 : Фасли сиву чаҳорум дар баёни талаб кардани илм
саҳ. 107 : Фасли сиву панҷум дар баёни тиловат кардани Қуръон
саҳ. 109 : Фасли сиву шашум дар баёни салавот гуфтан ба Расул (с)
саҳ. 110 : Фасли сиву ҳафтум дар баёни шикастанафсӣ ва бекибр будан
саҳ. 111 : Фасли сиву ҳаштум дар баёни садақа додан
саҳ. 113 : Фасли сиву нуҳум дар баёни некбахт ва бадбахт
саҳ. 115 : Фасли чиҳилум дар баёни фазилати қурбонӣ кардан
саҳ. 116 : Фасли чилу якум дар баёни намози ҷамоъат ва намози ҷумъа
саҳ. 119 : Фасли чилу дуюм дар баёни фазилати шаш рўзи аввали моҳи шаввол
саҳ. 123 : Фасли чилу сеюм дар баёни фазилати дуъо
саҳ. 125 : Фасли чилу чаҳорум дар баёни амал кардан ба суннатҳои Расули акрам (с)
саҳ. 127 : Фасли чилу панҷум дар баёни ёрӣ додан бар зулмкардашуда
саҳ. 129 : Фасли чилу шашум дар баёни фазилати инсон
саҳ. 130 : Фасли чилу ҳафтум дар баёни худошиносӣ
саҳ. 132 : Фасли чилу ҳаштум дар баёни насиҳат кардан ва амри маъруф ва наҳйи мункар
саҳ. 135 : Фасли чилу нуҳум дар баёни талаб кардани касби ҳалол
саҳ. 136 : Фасли панҷоҳум дар баёни фазилати дарвешӣ
саҳ. 137 : Фасли панҷоҳу якум дар баёни ҳаққи устод ва ҳурмати вай
саҳ. 138 : Фасли панҷоҳу дуюм дар баёни ҳуқуқи ҳайвонот
саҳ. 139 : Фасли панҷоҳу сеюм дар баёни об хурдан
саҳ. 140 : Фасли панҷоҳу чаҳорум дар баёни одоби хоб кардан
саҳ. 141 : Марҳилаи чаҳорум. Заъф ва пирӣ
саҳ. 142 : Фасли аввал дар баёни сафари қиёмат
саҳ. 143 : Фасли дуюм дар баёни омадани малакулмавт
саҳ. 146 : Фасли сеюм дар баёни сакароти мавт ва омадани шайтон бо косаи об
саҳ. 148 : Фасли чаҳорум дар баёни тақсим шудани ҳоли ў бар панҷ тариқа
саҳ. 149 : Марҳилаи панҷум. Аз вақти марг то рўзи қиёмат
саҳ. 150 : Фасли аввал дар баёни ҷудо шудани рўҳ аз бадан
саҳ. 151 : Фасли дуюм дар баёни овоз кардани замин ва қабр
саҳ. 156 : Фасли сеюм дар баёни дафн кардани мурда
саҳ. 157 : Фасли чаҳорум дар баёни хатарҳои азиме, ки дар пеши майит оянд
саҳ. 160 : Фасли панҷум дар баёни васваса кардани шайтони лаъин
саҳ. 167 : Марҳилаи шашум. Ворисон дар ҳаққи майит
саҳ. 168 : Фасли аввал дар баёни тақсим кардани моли майит
саҳ. 169 : Фасли дуюм дар баёни чиҳил ҳаққе, ки баъд аз мурдани падару модар дар зиммаи фарзанд мебошанд
саҳ. 171 : Марҳилаи ҳафтум. Аҳволи рўзи қиёмат
саҳ. 173 : Фасли сеюм дар баёни қоим шудани рўзи қиёмат
саҳ. 175 : Фасли чаҳорум дар баёни тарозўи аъмол
саҳ. 177 : Фасли панҷум дар баёни овардани дўзах ба арасот
саҳ. 181 : Фасли шашум дар баёни пули сирот
саҳ. 183 : Фасли ҳафтум дар баёни авф намудани Худованд гуноҳони шахсонеро, ки олимонро дар дунё дўст медоштанд
саҳ. 184 : Фасли ҳаштум дар баёни оташи дўзах
саҳ. 186 : Фасли нуҳум дар баёни табақаи аввали дўзах, ки онро Ҷаҳаннам гўянд
саҳ. 194 : Фасли даҳум дар баёни шафоъат кардани тифлон падару модари дўзахиашонро
саҳ. 195 : Фасли ёздаҳум дар баёни азоб кардани кофирон
саҳ. 198 : Фасли дувоздаҳум дар баёни биҳишту биҳиштиён ва роҳати онҳо
саҳ. 202 : Фасли сездаҳум дар баёни биҳишти якум, ки онро Дорул хулд гўянд
саҳ. 208 : Фасли чаҳордаҳум дар баёни биҳишти дуюм, ки онро Дору-л-мақом гўянд
саҳ. 210 : Фасли понздаҳум дар баёни биҳишти сеюм, ки онро Дору-с-салом гўянд
саҳ. 212 : Фасли шонздаҳум дар баёни биҳишти чаҳорум, ки онро Ҷанноту-л-адн гўянд
саҳ. 214 : Фасли ҳабдаҳум дар баёни биҳишти панҷум, ки онро Дорул қарор гўянд
саҳ. 215 : Фасли ҳаждаҳум дар баёни биҳишти шашум, ки онро Ҷанноту-н-наим гўянд
саҳ. 217 : Фасли нуздаҳум дар баёни биҳишти ҳафтум, ки онро Ҷаннату-л-маъво гўянд
саҳ. 219 : Фасли бисту м дар баёни биҳишти ҳаштум, ки онро Ҷаннату-л-фирдавс гўянд
саҳ. 223 : Фасли бисту якум дар баёни ҳаловату лаззат ва осоишу роҳати аҳли биҳишт
саҳ. 226 : Фасли бисту дуюм дар баёни меҳмонӣ кардани пайғамбарон биҳиштиёнро
саҳ. 230 : Фасли бисту сеюм дар баёни кушта шудани марг дар биҳишт
саҳ. 232 : Ҳикояҳои судманд
саҳ. 240 : Марҳилаи ҳаштум. Ашъори шуаро
саҳ. 241 : Ғазалиёти Мавлавӣ Ҷунунӣ
саҳ. 261 : Порашеъре аз Аттор
саҳ. 262 : Ғазалиёти Қории Ғармӣ
саҳ. 268 : Муноҷоти Маҳвии Мастчоҳӣ
саҳ. 270 : Ашъори Шайхи Фонӣ (мусанниф)
саҳ. 276 : Чакидае аз ашъори бузургон


Поделиться с друзьями:

Мысли:
Логин чтобы написать свои мысли.
dovudjoni1e6e0
Довудҷони

То охири кисм ба овозаш чанд сомон бошад?

akmalef50c
Akmal

ира мехари?

shahzoda5f2c2
Шахзода

Ман

ali7f5d0
Ali

Давомша нависен дуюм часть гуфтен иншам якум часть ку

530
Джамшед

????

abdullozodafaizullo7354
abdullozodafaizullo7354

Асалому Алайкум ва рахматуллох ва баракоту бехтарин бародар Худованд чазои некат дихад.22 сахфа кушиш кунед давомашро бароред мо бо шумоем иншоаллох.Худованд ёру мададгоратон бод.

mahmadrahim90193
mahmadrahim90193

180 сайфаҳайку

mahmadrahim90193
mahmadrahim90193

Админ охируш ку 267

mahmadrahim90193
mahmadrahim90193

Создатель сайт китоба то охирш нест

mahmadrahim90193
mahmadrahim90193

Создатель сайт китоба то охирш нест

mr.lutfulloh121
mr.lutfulloh121

Асалому алайкум бехтарин китоб ва садои хуб агар аз барои савоб китобро пурра Хонда ва ба плеймаркет мегузоштед хуб мешуд, Ки хонандагони зиёде пайдо мекард асалому алайкум

alicochmahmadi982
alicochmahmadi982

Давомашро бароред илтимос