Просмотры: 47 Мысли: 0

Маърифати оиладорӣ

Издатель: Давлатхоҷаи Мирзохоҷа
Читатель: Қуқанов Суръат
Часть: 4
Страниц: 71
Дата: 22/09/2021
15 сомон
Скачано: 0
Android
Windows

Описание:

(Связано)

Маърифати оиладорӣ
Шайх Давлатхоҷаи Раштӣ
саҳ. 280 - 350

МУНДАРИҶА :
саҳ. 280 : Фасли аввал дар баёни тақсим кардани моли маййит
саҳ. 281 : Фасли дуюм дар баёни чиҳил ҳаққе, ки баъд аз мурдани падару модар дар зиммаи фарзандон мебошад
саҳ. 284 : Фасли аввал дар баёни ҳақ будани рўзи қиёмат
саҳ. 285 : Фасли дуюм дар баёни дамидани сур
саҳ. 287 : Фасли сеюм дар баёни қоим шудани рўзи қиёмат
саҳ. 289 : Фасли чаҳорум дар баёни тарозуи аъмол
саҳ. 293 : Фасли шашум дар баёни Пули Сирот
саҳ. 295 : Фасли ҳафтум дар баёни авф намудани Худованд гуноҳони шахсонеро, ки олимонро дар дунё дўст медоштанд
саҳ. 296 : Фасли ҳаштум дар баёни оташи дўзах
саҳ. 298 : Фасли нуҳум дар баёни табақаи аввали дўзах, ки онро ҷаҳаннам гўянд
саҳ. 306 : Фасли даҳум дар баёни шафоат кардани тифлон падару модари дўзахиашонро
саҳ. 307 : Фасли ёздаҳум дар баёни азоб кардани кофирон
саҳ. 310 : Фасли дувоздаҳум дар баёни биҳишт ва биҳиштиён ва роҳати онҳо
саҳ. 314 : Фасли сенздаҳум дар баёни биҳишти якум, ки онро Дорулхулд гўянд
саҳ. 320 : Фасли чаҳордаҳум дар баёни биҳишти дуюм, ки онро Дорулмақом гўянд
саҳ. 321 : Фасли понздаҳум дар баёни биҳишти сеюм, ки онро Доруссалом гўянд
саҳ. 324 : Фасли шонздаҳум дар баёни биҳишти чаҳорум, ки онро ҷаннатуладн гўянд
саҳ. 326 : Фасли ҳабдаҳум дар баёни биҳишти панҷум, ки онро Дорулқарор гўянд
саҳ. 327 : Фасли ҳаждаҳум дар баёни биҳишти шашум, ки онро ҷаннатуннаим гўянд
саҳ. 329 : Фасли нуздаҳум дар баёни биҳишти ҳафтум, ки онро ҷаннатулмаъво гўянд
саҳ. 331 : Фасли бистум дар баёни биҳишти ҳаштум, ки онро ҷаннатулфирдавс гўянд
саҳ. 335 : Фасли бисту якум дар баёни ҳаловат ва лаззат ва осоишу роҳати аҳли биҳишт
саҳ. 338 : Фасли бисту дуюм дар баёни меҳмонӣ кардани паёмбарон биҳиштиёнро
саҳ. 342 : Фасли бисту сеюм дар баёни кушта шудани марг дар биҳишт
саҳ. 343 : ҳикояҳои судманд


Поделиться с друзьями:

Мысли:
Логин чтобы написать свои мысли.