Просмотры: 670 Мысли: 0

Низомии Ганҷавӣ, Хамса 3

Издатель: Нашриёти Адиб
Читатель: Муниса Талбакова
Часть: Выборка
Страниц: 7
Дата: 13/03/2023
Бесплатно
Скачано: 16
Android
Windows

Описание:

(Связано)

Хамса 3
Низомии Ганҷавӣ

Ҳамагӣ 4 қисм барнома аст:
қисми 1 саҳ. 0 - 131
қисми 2 саҳ. 132 - 246
қисми 3 саҳ. 247 - 360
қисми 4 саҳ. 361 - 480

МУНДАРИҶА :
саҳ. 5 : Искандарнома
саҳ. 6 : Шарафнома - Ба номи Эзиди бахшоянда
саҳ. 10 : Муноҷот ба даргоҳи Борӣ азза шаънаҳу
саҳ. 12 : Дар наъти Хоҷаи коинот
саҳ. 13 : Дар меъроҷи Пайғамбари Акрам
саҳ. 16 : Дар собиқаи назми «Шарафнома»
саҳ. 18 : Тамсил андар ин маънӣ
саҳ. 19 : Андарз
саҳ. 22 : Дар шарафи ин нома бар дигар номаҳо
саҳ. 27 : Таълими Хизр дар гуфтани достон - Соқинома
саҳ. 28 : Достон
саҳ. 31 : Итоиши Атобеки аъзам Нусратуддин Абӯбакр ибни Муҳаммад - Соқинома
саҳ. 34 : Хитоби заминбӯс
саҳ. 35 : Фурӯ гуфтани достон ба тариқи эҷоз - Соқинома
саҳ. 36 : Феҳристи таърихи Искандар дар як варақ
саҳ. 39 : Рағбати низомӣ ба назми «Шарафнома» - Соқинома
саҳ. 41 : Оғози достон ва насаби Искандар - Соқинома
саҳ. 42 : Достон
саҳ. 44 : Дониш омӯхтани Искандар дар нақумоҷиси Ҳаким – падари Арасту - Соқинома
саҳ. 45 : Андарз
саҳ. 48 : Андарз
саҳ. 50 : Тазаллуми мисриёназ зангиён пеши Искандар - Соқинома
саҳ. 51 : Достон
саҳ. 53 : Пайкори Искандар бо лашкари зангбор - Соқинома
саҳ. 70 : Бозгаштани Искандар аз ҷанги занг бо фирӯзӣ - Соқинома
саҳ. 73 : Сиголиш намудани Искандар бар ҷанги доро - Соқинома
саҳ. 74 : Достон
саҳ. 79 : Оина сохтани Искандар - Соқинома
саҳ. 80 : Хироҷ хостани доро аз Искандар - Соқинома
саҳ. 81 : Достон
саҳ. 85 : Шитофтани искан дар ба ҷанги доро - Соқинома
саҳ. 86 : Достон
саҳ. 89 : Рой задани доро бо бузургони эрон - Соқинома
саҳ. 96 : Номаи доро ба Искандар
саҳ. 99 : Посухи номаи доро аз ҷониби Искандар
саҳ. 103 : Андарзу ҳикмат
саҳ. 108 : Куштани сарҳангон дороро - Соқинома
саҳ. 109 : Достон
саҳ. 118 : Нишастани Искандар бар ҷои доро соқино
саҳ. 119 : Достон
саҳ. 126 : Вайрон кардани Искандар оташкадаҳои аҷамро - Соқинома
саҳ. 127 : Андарз ва гила аз аҳли рӯзгор
саҳ. 132 : Хостгории Искандар равшанакро - Соқинома
саҳ. 138 : Ба подшоҳӣ нишастани Искандар - Соқинома
саҳ. 139 : Ба подшоҳӣ нишастани Искандар - Соқинома
саҳ. 143 : Фиристодани Искандар равшанакро ба Рум - Соқинома
саҳ. 147 : Рафтани Искандар ба ҷониби мағриб ва зиёрати каъба - Соқинома
саҳ. 151 : Достони нӯшоба -- подшоҳи бардаъ - Соқинома
саҳ. 152 : Достон
саҳ. 166 : Базми Искандар бо нӯшоба - Соқинома
саҳ. 170 : Рафтани Искандар ба кӯҳи албурз - Соқинома
саҳ. 174 : Кушудани Искандар дизи дарбандро ба дуои зоҳид - Соқинома
саҳ. 180 : Рафтани исқандар ба қалъаи сарир - Соқинома
саҳ. 181 : Афсона
саҳ. 185 : Рафтани Искандар ба ғори кайхусрав - Соқинома
саҳ. 186 : Достон
саҳ. 190 : Рафтани Искандар ба рай ва хуросон - Соқинома
саҳ. 195 : Рафтани Искандар ба Ҳиндустон - Соқинома
саҳ. 199 : Расидани номаи Искандар ба кайди ҳинду
саҳ. 203 : Рафтани Искандар аз Ҳиндустон ба Чин - Соқинома
саҳ. 204 : Достон
саҳ. 209 : Номаи Искандар ба ҳоқони Чин
саҳ. 212 : Сиголиши хоқон дар посухи Искандар - Соқинома
саҳ. 213 : Достон
саҳ. 225 : Мунозираи наққошони румӣ ва чинӣ - Соқинома
саҳ. 227 : Афсонаи монии суратгар
саҳ. 228 : Меҳмонӣ кардани ҳоқони Чин Искандарро - Соқинома
саҳ. 229 : Андарз
саҳ. 235 : Бозгаштани Искандар аз Чин - Соқинома
саҳ. 236 : Достон
саҳ. 238 : Расидани Искандар ба дашти қифчоқ - Соқинома
саҳ. 239 : Достон
саҳ. 242 : Расидани Искандар ба кишвари рус - Соқинома
саҳ. 246 : Тамсил
саҳ. 247 : Ҷанги аввали Искандар бо Русиён - Соқинома
саҳ. 250 : Ҷанги дувуми Искандар бо Русиён
саҳ. 253 : Ҷанги дувуми Искандар бо Русиён
саҳ. 255 : Ҷанги чаҳоруми Искандар бо Русиён
саҳ. 257 : Ҷанги панҷуми Искандар бо Русиён
саҳ. 259 : Ҷанги шашуми Искандар бо Русиён
саҳ. 261 : Ҷанги ҳафтуми Искандар бо Русиён
саҳ. 271 : Пирузӣ ёфтани Искандар бар Русиён - Соқинома
саҳ. 273 : Раҳоӣ ёфтани Нӯшоба - Соқинома
саҳ. 277 : Нишот кардани Искандар бо канизаки чинӣ - Соқинома
саҳ. 278 : Нишот кардани Искандар бо канизаки чинӣ - Соқинома
саҳ. 284 : Афсонаи оби ҳайвон - Соқинома
саҳ. 290 : Рафтани Искандар ба зулмот - Соқинома
саҳ. 294 : Берун омадани Искандар аз зулмот - Соқинома
саҳ. 298 : Боз омадани Искандар ба Рум - Соқинома
саҳ. 300 : Дар ситоиши атобеки нусратуддин - Соқинома
саҳ. 301 : Ситоиш
саҳ. 302 : Насиҳати фарзанд
саҳ. 304 : Иқболнома
саҳ. 305 : Ниёиш ба даргоҳи борӣ таоло
саҳ. 306 : Дар наъти пайғамбари акрам
саҳ. 307 : Тоза кардани достон ва ёди дӯстон
саҳ. 314 : Дар андозаи ҳар коре нигаҳ доштан
саҳ. 315 : Дар ситоиши мамдӯҳ
саҳ. 318 : Хитоби заминбӯс
саҳ. 319 : Оғози достон
саҳ. 323 : Дар ин ки чаро искандарро зулқарнайн гӯянд - Муғаннинома
саҳ. 326 : Достони Искандар бо шубони доно - Муғаннинома
саҳ. 328 : Афсонагӯии шубон
саҳ. 330 : Афсонаи аршимедис бо канизаки чинӣ - Муғаннинома
саҳ. 333 : Афсонаи морияи қибтия мутрибнома
саҳ. 336 : Афсонаи хуросонӣ ва фиреб додани халифа
саҳ. 338 : Бозгашти фасона
саҳ. 340 : Афсонаи нонвои бенаво ва тавонгарии вай ба толеи писар - Муғаннинома
саҳ. 345 : Инкор кардани ҳафтод ҳаким сухани ҳирмисро ва ҳалок шудан - Муғаннинома
саҳ. 347 : Ағонӣ сохтани афлотун бар молиши Арасту - Муғаннинома
саҳ. 351 : Ҳикояти ангуштарӣ ва шубон - Муғаннинома
саҳ. 354 : Аҳволи суқрот бо Искандар - Муғаннинома
саҳ. 361 : Гуфтори ҳакими ҳинд бо Искандар - Муғаннинома
саҳ. 367 : Хилват сохтани Искандар бо ҳафт ҳаким - Муғаннинома
саҳ. 369 : Гуфтори Арасту дар офариниши нахуст
саҳ. 370 : Гуфтори Волис дар офариниши нахуст
саҳ. 371 : Гуфтори Суқрот дар офариниши нахуст
саҳ. 372 : Гуфтори Ҳирмис дар офариниши нахуст
саҳ. 373 : Гуфтори Афлотун дар офаринишии нахуст
саҳ. 374 : Гуфтори Ҳаким Низомӣ дар офариниши нахуст
саҳ. 375 : Расидани Искандар ба пайғамбарӣ - Муғаннинома
саҳ. 376 : Достон
саҳ. 380 : Хирадномаи Арасту
саҳ. 385 : Хирадномаи Афлотун
саҳ. 388 : Хирадномаи Суқрот
саҳ. 392 : Ҷаҳонгардии Искандар ба даъвии пайғамбарӣ (шикваи низомӣ аз рӯзгори пирӣ)
саҳ. 393 : Достон
саҳ. 406 : Расидани Искандар ба арзи ҷануб ва деҳи сарпарастон - Муғаннинома
саҳ. 412 : Гузор кардани Искандар дигарбора ба Ҳиндустон - Муғаннинома
саҳ. 413 : Достон
саҳ. 425 : Расидани Искандар ба ҳадди шимол ва бастани садди яъҷуҷ - Муғаннинома
саҳ. 426 : Достон
саҳ. 433 : Бозгаштани Искандар аз ҳадди шимол ба азми Рум - Муғаннинома
саҳ. 436 : Васиятномаи Искандар - Муғаннинома
саҳ. 440 : Савгандномаи Искандар ба сӯи модар - Муғаннинома
саҳ. 441 : Достон
саҳ. 448 : Расидани номаи Искандар ба модараш - Муғаннинома
саҳ. 449 : Нолидани Искандарус дар марги падар ва раҳо кардани подшоҳӣ - Муғаннинома
саҳ. 451 : Анҷомиши рӯзгори Арасту - Муғаннинома
саҳ. 452 : Анҷомиши рӯзгори Ҳирмис - Муғаннинома
саҳ. 453 : Анҷомиши рӯзгори Афлотун - Муғаннинома
саҳ. 454 : Анҷомиши рӯзгори Волис - Муғаннинома
саҳ. 455 : Анҷомиши рӯзгори Балинос - Муғаннинома
саҳ. 456 : Анҷомиши рӯзгори Суқрот - Муғаннинома
саҳ. 457 : Анҷомиши рӯзгори Низомӣ - Муғаннинома - ситоиши малик Изуддин Масъуд ибни Арслон
саҳ. 459 : Анҷомиши «Иқболнома»
саҳ. 463 : Луғот
саҳ. 479 : Мундариҷа


Поделиться с друзьями:

Мысли:
Логин чтобы написать свои мысли.