Просмотры: 2043 Мысли: 0

Қобусномаи Кайковус

Издатель: Нашриёти Адабиёти Бачагона
Читатель: Бахтиёр Раҳмониён
Часть: Выборка
Страниц: 7
Дата: 15/09/2023
Бесплатно
Скачано: 93
Android
Windows

Описание:

(Связано)

Кобуснома
Унсурулмаолии Кайковус

Ҳамагӣ 4 қисм барнома аст:
қисми 1 саҳ. 0 - 69
қисми 2 саҳ. 70 - 139
қисми 3 саҳ. 140 - 209
қисми 4 саҳ. 210 - 248

МУНДАРИҶА :
саҳ. 18 : Боби аввал. Андар шинохтани Эзиди таъоло
саҳ. 19 : Боби дуввум. Андар офаридани пайғамбарон (а)
саҳ. 22 : Боби сеюм. Андар сипос доштан аз Худованди неъмат
саҳ. 24 : Боби чаҳорум. Андар фузунии тоат аз роҳи тавониш.
саҳ. 28 : Боби панҷум. Андар шинохтани ҳаққи падару модар
саҳ. 30 : Боби шашум. Андар фурӯтанӣ ва афзунии ҳунар
саҳ. 44 : Боби ҳафтум. Андар пешӣ ҷустан дар сухандонӣ
саҳ. 53 : Боби ҳаштум. Андар ёд кардани пандҳои Нӯшервони одил
саҳ. 57 : Боби нӯҳум. Андар тартиби пириву ҷавонӣ.
саҳ. 64 : Боби даҳум. Андар хештандорӣ ва тартиби хӯрдан ва оини он.
саҳ. 66 : Боби ёздаҳум. Андар тартиби шароб нӯшидан ва шароити он
саҳ. 69 : Боби дувоздаҳум. Андар меҳмонӣ кардан ва меҳмон шудан ва шароити он
саҳ. 75 : Боби сенздаҳум. Андар мазоҳ ва нарду шатранҷ ва шароити он
саҳ. 77 : Боби чордаҳум. Андар ишқ варзидан ва расми он
саҳ. 83 : Боби понздаҳум. Андар таматтӯъ кардан
саҳ. 84 : Боби шонздаҳум. Андар оини гармоба рафтан
саҳ. 85 : Боби ҳабдаҳум. Андар хуфтану осудан
саҳ. 88 : Боби ҳаждаҳум. Андар шикор кардан
саҳ. 90 : Боби нуздаҳум. Андар чавгон задан
саҳ. 91 : Боби бистум. Андар корзор кардан
саҳ. 95 : Боби бисту якум. Андар оини ҷамъ кардани мол
саҳ. 98 : Боби бисту дуввум. Андар амонат нигоҳ доштан
саҳ. 101 : Боби бисту сеюм. Андар барда харидан ва шароити он
саҳ. 109 : Боби бисту чаҳорум. Андар хона ва иқор харидан
саҳ. 111 : Боби бисту панҷум. Андар харидани асп
саҳ. 116 : Боби бисту шашум. Андар зан хостан
саҳ. 118 : Боби бисту ҳафтум. Андар фарзанд парвардан ва оини он
саҳ. 125 : Боби бисту ҳаштум. Андар оини дӯст гирифтан
саҳ. 128 : Боби бисту нӯҳум. Андар андеша кардан аз душман
саҳ. 136 : Боби сиюм. Андар оини уқубат кардан ва афв кардан
саҳ. 140 : Боби сиву якум. Андар толибилмӣ ва фақеҳӣ
саҳ. 150 : Боби сиву дуввум. Андар тиҷорат кардан
саҳ. 158 : Боби сиву сеюм. Андар тартиби илми тиб
саҳ. 168 : Боби сиву чаҳорум. Андар илми нуҷум ва ҳандаса
саҳ. 171 : Боби сиву панҷум. Андар оину расми шоирӣ
саҳ. 174 : Боби сиву шашум. Андар одоби хунёгарӣ
саҳ. 177 : Боби сиву ҳафтум. Андар хидмат кардани подшоҳ
саҳ. 182 : Боби сиву ҳаштум. Андар одоби надимӣ кардан
саҳ. 185 : Боби сиву нӯҳум. Андар оини китобӣ ва шароити котибӣ
саҳ. 193 : Боби чиҳилум. Андар шароити вазирии подшоҳ
саҳ. 199 : Боби чиҳилу якум. Андар расми сипаҳсолорӣ
саҳ. 202 : Боби чиҳилу дуввум. Андар оин ва шарти подшоҳӣ
саҳ. 214 : Боби чиҳилу сеюм. Андар оину расми деҳ қонӣ ва ҳар пеша, ки донӣ
саҳ. 216 : Боби чиҳилу чаҳорум. Дар оини ҷавонмардӣ
саҳ. 236 : Тавзеҳот


Поделиться с друзьями:

Мысли:
Логин чтобы написать свои мысли.